Świat roślinny, zwierzęcy i ochrona przyrody – Północno-wschodnia Małopolska

Świat roślinny, zwierzęcy i ochrona przyrody – Północno-wschodnia Małopolska.

Północno-wschodnia Małopolska leży na pograniczu dwóch prowincji (działów) geobotanicznych bałtyckiej i pontyjskiej (czarnomorskiej). Prowincja bałtycka pozostaje pod wpływem klimatu morskiego, prowincja …

Ukształtowanie powierzchni północno-wschodniej Małopolski

Ukształtowanie powierzchni północno-wschodniej Małopolski.

Północno-wschodnia Małopolska leży na terenie Krainy Wielkich Dolin, Pasa Wyżyn i Pasa Kotlin Podkarpackich. W Krainie Wielkich Dolin ukształtowana została przez zlodowacenie środkowopolskie i wody rzecznolodowcowe. …

Położenie, obszar, podział administracyjny północno-wschodniej Małopolski

POŁOŻENIE, OBSZAR, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, LUDNOŚĆ

Zaprezentowany obszar północno-wschodniej Małopolski pod względem administracyjnym obejmuje województwo lubelskie (bez jego północnej części), północną część województwa podkarpackiego, południowo-wschodni fragment województwa świętokrzyskiego oraz południowe krańce …