Klimat – Małopolska północno-wschodnia

Klimat – Małopolska północno-wschodnia

Małopolska północno-wschodnia cechuje się klimatem umiarkowanie kontynentalnym. Charakterystyczne są tu długie, bo liczące do 110 dni na wschodnich krańcach regionu, lata i zimy. Obie te pory zaczynają się tu dość wcześnie i charakteryzują się stosunkowo wysokimi temperaturami latem (średnio 19°C), a niskimi zimą (średnio -4°C). Maksymalne temperatury w tych okresach dochodziły na wschodnich rubieżach regionu do 41°C, a minimalne do -38°C. Koniec lata i początek jesieni zwykle jest porą o dużym nasłonecznieniu i sporadycznych opadach deszczu. Sprzyja to wegetacji roślin potrzebujących dużego nasłonecznienia, jak buraki cukrowe, tytoń, chmiel, orzechy włoskie, których uprawy zajmują tu stosunkowo duże powierzchnie. Okres wegetacji (liczba dni o średniej temperaturze dobowej powyżej 5°C) trwa średnio 210 dni z tym, że w okolicach Sandomierza, Kazimierza Dolnego, na Wołyniu i we wsch. części polskiego Roztocza jest 10-15 dni dłuższy.

Średnia suma rocznych opadów wynosi ok. 650 mm, przy czym wyższa jest na Roztoczu (do 750 mm), a niższa w północnej części regionu (średnio 550 mm) i okolicach Chełma oraz Włodawy (w niektórych latach nawet poniżej 400 mm). Miesiącami o największych opadach są lipiec i luty.

Pokrywa śnieżna zalega na ogół od końca listopada do końca marca (ok. 100 dni), przy czym dłuższy okres jego zalegania charakteryzuje wschodnią część polskiego Roztocza (ok. 120 dni), a krótszy w okolicach Sandomierza i Kocka (ok. 70 dni). Średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosi ok. 30 cm. Znacznie większa jest na terenie Roztocza, gdzie miejscami znajdują się najlepsze dla regionu warunki do uprawiania sportów zimowych (Krasnobród, Susiec). Średnia liczba dni o dużym zachmurzeniu nieba wynosi 230 (63%) i nie odbiega od średniej krajowej, niższa od średniej jest we wschodniej części regionu. Miesiącem o największym zachmurzeniu jest grudzień, a okresem najmniejszych zachmurzeń sierpień i wrzesień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *