Trasa Opole – Brzeg

Trasa Opole – Brzeg

Droga drugorzędna do Lewina Brzeskiego, dalej główna E 40. Trasa biegnie wzdłuż doliny Odry przez tereny rolnicze z rzadka poprzecinane lasem szpilkowym. Wariant trasy prowadzi do krawędzi doliny i Borów Stobrawskich. Godny uwagi zespół klasztorny Norbertanek w Czarnowąsach.

OPOLE

Wyjazd z miasta ul. Wrocławską w kierunku pn.-zach.

PÓŁWIEŚ

Dawna wieś książęca i rycerska. Obecnie w obrębie m. Opola. W Półwsi urodził się Franciszek Kurpierz (1888-1942), redaktor „Gazety Opolskiej”, założyciel czasopism „Nowiny” (1910) i „Nowiny Codzienne” oraz polskiego Banku Rolników. Komisarz plebiscytowy w pow. opolskim. W l. 1922-1940 mieszkał w Poznaniu i Chorzowie. Od 1940 w Krakowie, gdzie zmarł 3111942.

OPOLE BIERKOWICE

Skansen Muzeum Wsi Opolskiej. W sąsiedztwie skansenu hipodrom.

WRZOSKI, wieś.

Odgałęzienie drogi do Niemodlina (14 km).

KARCZÓW

We wsi obok barokowego dworu niewielki park krajobrazowy z okazami dębów i lip, a w neoromańskim kościele płyta nagrobna z herbem Prószkowskich oraz barokowa rzeźba z XVII w.

SKARBISZÓW, wieś

We współczesnym kościele wyposażenie z przełomu XVIII i XIX w. oraz płyta nagrobna z XVI w.

2 km na pd. zach. Ciepielowice. We wsi dwór z końca XVIII w. oraz spichlerz z pocz. XIX w.

Skrzyżowanie dróg: na prawo do Naroka (4 km), na lewo do Dąbrowy (4 km).

Wieś wzmiankowana w 1223. W l. 1577-1945 posiadała prawa miejskie. W l. 1313-1460 w granicach księstwa niemodlińskiego. Neoromański kościół z XIX w., w którym rzeźby gotyckie z XVI w. oraz kamienne epitafium z XVIII w. Wokół d. rynku (dziś pl. Wolności) domy z poł. XIX w.

4 km na pn., przed rz. Odrą, wieś Mikolin, gdzie w czasie II wojny światowej stoczono jedną z największych bitew na Śląsku Opolskim. Zginęło tu ok. 40 000 żołnierzy radzieckich. Ku ich czci wystawiono monumentalny pomnik Wdzięczności. W parku krajobrazowym interesujący zespół dworski z XIX/XX w.

Po przekroczeniu mostu na Nysie Kłodzkiej, odgałęzienie drogi w lewo do Lewina Brzeskiego.

4 km na pd. zach. Lewin Brzeski. Jest to miasto (5900 mieszk., 142 m n.p.m.) położone nad Nysą Kłodzką na Nizinie Śląskiej. Zakłady przemysłu spożywczego (cukrownia) i materiałów budowlanych. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy.
Powstało jako osada targowa na przecięciu szlaków handlowych. W poł. XIII w. należała do Bogusza z Pogorzeli. On też lokował Lewin na prawach miejskich. W 1333 wzorowano prawa miejskie na obowiązujących w sąsiednim Brzegu. Miasto należało do księcia opolskiego, a następnie brzeskiego. W końcu XVIII w. Lewin liczył ok. 700 mieszkańców. Miasto nękały częste pożary. Ostatni, w 1829, strawił piękną drewnianą zabudowę.
W 1843 Lewin Brzeski otrzymał połączenie kolejowe umożliwiające mzwój miejscowego przemysłu (cukmwnia, cegielnia, fabryka dachówek i kafli, fabryka maszyn rolniczych). W końcu XIX w. w obręb miasta włączono sąsiednią wieś Wróblin oraz obwód zamkowy. W 1933 w Lewinie mieszkało 4000 osób.
4 II 1945 do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej.
W centrum miasta zachowany d. układ urbanistyczny z rynkiem, z którego narożników wybiegają pary ulic. Pośrodku jednopiętrowy neoklasyczny ratusz z 1837. Do najstarszych zachowanych budowli należy XIV-wieczny kościół ewangelicki z gotycką wieżą, kamiennym portalem i prezbiterium. W dole wieży (obok zakrystia) renesansowa kaplica. Na uwagę zasługuje również barokowy pałac z 1722 z piękną bramą wjazdową w murze zamkowym w kształcie łuku triumfalnego.

BUSZYCE, wieś.

W obrębie ceglanego muru z XVI w. gotycko-renesansowy kościół z XVI w. Godne uwagi drzwi do zakrystii z XVIII w., ołtarz i drewniany chór z XVIII w. oraz attyka wieżowa rodzimego typu.

ŁOSIÓW

Do 1810 wieś była siedzibą Komturstwa Zakonu Maltańskiego. W posiadaniu zakonu był istniejący kościół z 1225, kilkakrotnie przebudowany. We wnętrzu interesujący barokowy wystrój (ołtarz i polichromia). Wokół kościoła ceglany mur z XVI-XVII w., świadczący podobnie jak kościół o polskim charakterze budowli. Obok drogi w kierunku Brzegu park ze starodrzewem (dęby, lipy i jodły) o pow. 3,5 ha.

W Łosiowie skrzyżowanie dróg: na prawo do Różyna, Kopani n. Odrą, Zwanowic i Kruszyny, na lewo do Pogorzeli i Krzyżowic.

2 km na pn. wsch. wieś Różyna. W miejscowym kościele zwraca uwagę ołtarz główny z 1684 wykonany przez Jana Jerzego Berlingera i Rudolfa Schachenberga, ambona, chrzcielnica i ławy z XVIII w. oraz gotycka rzeźba „Pieta” z 1420.

6 km na pn. wsch. wieś Kopanie, 2 km dalej wieś Zwanowice, w której kościół z ok. 1400 z drewnianym chórem muzycznym z XVII/XVIII w. Na uwagę zasługują gotycki portal nawy pd., późnorenesansowe płyty nagrobne z postaciami i kartuszami herbowymi. Zachowały się również budynki d. folwarku (m.in. spichlerz, stodoła) z pocz. XIX w. oraz pałac z końca XVIII w. Obok skromny park ze stawem.

10 km na pn. zach. wieś Kruszyna, w której gotycki kościół filialny Matki Bożej z XIV w. świadczący o polskiej technice budowy (m.in. użycie cegły zendrówki). Z XIV w. sklepienie krzyżowo-żebrowe prezbiterium i portal zakrystii. Z XVI w. późnorenesansowa ambona. Kościół otoczony murem z XV w.

4,5 km na zach. wieś Pogorzela, w której kościół z XIV w. przebudowany wielokrotnie. We wnętrzu barokowy ołtarz główny i ambona z XVII w., renesansowe epitafia z XVI w. oraz XIV-wieczna polichromia sklepienia wykonana przez Mistrza z Brzegu. Kościół otacza mur kamienny z XV w.

5 km na zach. Olszanka. We wsi dwór z XVIII w. i spichlerze z pocz. XIX w.

STRZELNIKI, wieś.

Wczesnogotycki kościół z ok. 1300 z wieżą czołową o barokowym wystroju, nadbudowaną w 1688. Sklepienia krzyżowo-żebrowe w prezbiterium. Strop belkowy. W prezbiterium polichromia z XIV-XV w., odkryta w 1958. Polichromia została wykonana przez Mistrza z Brzegu i częściowo przez malarza zwanego naśladowcą Mistrza z Brzegu, operującego grubym konturem (malowidła w nawie kościoła). Malowidłem Mistrza z Brzegu jest obraz „Pokłony Trzech Króli” o pięknie komponowanej narracji (pochód dworzan, sług, rycerzy, monarchów). Ponadto w kościele późnorenesansowa ambona z XVII w., późnogotycka chrzcielnica z XV/XVI w. oraz płyta nagrobna. Dzwon z 1701. We wsi budownictwo z pocz. XIX w. (spichlerz, kuźnia).

3 km na pn.zach. wieś Gierszowice, w której kościół z poł. XVI w. Godny uwagi portal wczesnogotycki z ok. 1300, ołtarz główny z XVII/XVIII w. i chór muzyczny z XVII w. wsparty na pięknej rzeźbionej kolumnie. Świątynia otoczona murem kamiennym z XV w. We wsi budownictwo świeckie z poł. XIX w.; dom nr 22 i spichlerz (dom nr 17).

PAWŁOW, wieś.

BRZEG – koniec trasy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *