Grabin – Łambinowice – Malerzowice Wielkie

GRABIN

We wsi ładny podworski park krajobrazowy, spichlerz z XIX w. oraz kościół z 1728 z wyposażeniem z XVIII w. Odgałęzienie drogi do Łambinowic.

7 km na pd. wieś Łambinowice. Wokół wsi znajdowały się poligony wojsk pruskich, w 1870 założono tu po raz pierwszy obóz dla jeńców francuskich, a w l. 1914-18 dla jeńców francuskich i angielskich. W l. 1939-45 łambinowicki obóz był jednym z największych obozów jenieckich III Rzeszy. Przez obóz Stalag VIIIB i F 344 in Lamsdorf bei Oppeln przeszło 300 000 osób, z tego 100 000 zginęło w obozie i jego filiach (m.in. Blachowni Śląskiej). Przebywali tu jeńcy z różnych krajów Europy i świata, w tym głównie Rosjanie i Polacy. Na terenie obozu pomnik Pomordowanych Jeńców (proj. i realizacja M. Nowak, J. Borowczak i J. Beski) i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Obozowa 1, tel. 71, działające od 1964 (od 1985 ogólnopolskie). Muzeum opracowuje i zabezpiecza materiały dotyczące zbrodni na jeńcach wojennych. Od 1977 Muzeum wydaje „Łambinowicki Rocznik Muzealny” poświęcony jeńcom wojennym w niewoli Wehrmachtu. Polscy żołnierze byli jeńcami Stalag VIII B Lamsdorf. W pobliskim lesie strzelnica, gdzie strzelano do jeńców-tarcz. Na cmentarzu spoczywają zwłoki ok. 50 000 zamordowanych jeńców.

W lasach łambinowickich żyje duża kolonia susłów moręgowanych.

MALERZOWICE WIELKIE, wieś.

Kościół z XVI w. z dwoma gotyckimi portalami. We wnętrzu płyty nagrobne, rzeźby i obrazy z XVII/XVIII w. We wsi odgałęzienie drogi do Łambinowic przez Bielice.

3 km na pd. wieś Bielice, w której kościół z XV/XVI w. z cegły i kamienia polnego. Portale gotyckie, chór muzyczny z XVIII w. Zachował się również dwór z XVI/XVII w., przebudowany w XIX w. Zabudowa wsi z XIX w., pod nr. 73 lamus.

PAKOSŁAWICE

Wieś z XIII w., w której powstał późnoromański kościół parafialny (rzadkość na Śląsku Opolskim). Wieża z XIX w. Na uwagę zasługuje portal romański o podwójnej arkadzie półkolistej i kapitelach talerzowych (sklepienie kolebkowe z lunetami). Mur cmentarny wokół kościoła zaopatrzony w otwory strzelnicze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *