Historia Bielsko-Białej

Historia Bielsko-Białej

Bielsko-Biała pod obecną nazwą funkcjonuje od 1951 roku, kiedy to połączono leżące po przeciwległych brzegach rzeki Białej miejscowości – śląskiego Bielska oraz małopolskiej Białej. Starsze jest Bielsko, stanowiące dziś zachodnią część „dwumiasta”, powstałe w końcu XIII wieku. Pierwszym śladem osadnictwa na jego terenie jest otoczone podwójnym wałem grodzisko z XII wieku znajdujące się w Starym Bielsku – było ono osadą produkcyjną, o charakterze obronnym. Najstarsza osada właściwego Bielska to okolice starówki. Było to wzgórze stromo opadające na wschód, gdzie w XIII wieku, dzięki staraniom księcia cieszyńskiego Kazimierza powstał zamek. Z czasem wokół twierdzy rozrosła się osada, która między XIII a XIV wiekiem uzyskała prawa miejskie.

W XIV wieku Bielsko znalazło się w granicach Królestwa Czeskiego, by następnie wraz z nim w 1526 roku zostać włączone do monarchii austriackich Habsburgów. Małopolska Biała natomiast powstała około 1560 roku jako osada tkaczy, pozostając w obrębie Polski – rzeka Biała stanowiła wówczas granicę państwową. Po I rozbiorze Polski, w 1772r., także i ta miejscowość znalazła się w obrębie Austrii, w obrębie nowo utworzonej prowincji – Galicji.

W obu „siostrzanych” miastach prężnie rozwijał się przemysł, zwłaszcza włókienniczy- należał do największych i najbardziej znanych w tej części Europy. Na przełomie XIX i XX wieku okręg bielsko-bialski był jednym z najważniejszych ośrodków Austrio-Węgier. Wtedy też rozpoczął się proces „zrastania” obu miast zakończony przyjęciem wspólnej nazwy w 1951 roku.

Obie miejscowości powróciły w granice Polski dopiero w 1918 roku – Bielsk po niespełna sześciu stuleciach. Położenie blisko granic, w obrębie różnych krajów przez wieki zadecydowało o obecnym charakterze miasta. Przez stulecia w obu częściach „dwumiasta” żyli obok siebie ludzie różnych narodowości – Niemcy, Polacy i Żydzi, znaleźć można było Morawian, Czechów, Węgrów, a nawet Włochów. Wszystkie te nacje wniosły elementy swojej kultury – szeroko czerpano wzorce zwłaszcza ze stolicy Austro-Węgier – Wiednia. Świadectwem tej epoki pozostaje po czasy obecne architektura i pewien specyficzny klimat miasta. Warto poznać klimat Bielsko – Białej po wojnie, skorzystaj z ofert noclegów w Bielsko-Białej.

Oba miasta szczęśliwie uniknęły większych zniszczeń podczas II wojny światowej i prężnie rozwijały się w okresie powojennym, by dziś stać się jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych, turystycznych i przemysłowych obecnej Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *