Klimat Bielsko-Białej

Klimat Bielsko-Białej

Klimat Bielska-Białej i okolic jest bardzo specyficzny, ponieważ teren ten znajduje się w obrębie dwóch stref klimatycznych – podkarpackiej (pogórze) i karpackiej (góry), co wyraża się nieregularnością pogody i znacznymi wahaniami temperatur w ciągu roku. Największe zachmurzenie obserwuje się od listopada do stycznia. Najmniejsze natomiast – pod koniec lata i na początku jesieni. Wtedy też odnotowuje się największą liczbę dni słonecznych. Najwyższe wartości średniej temperatury miesięcznej przypadają na lipiec i wynoszą około 18 C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (średnio -2C, w górach -5C).

Najwyższe opady występują na Beskidzie Śląskim, gdzie dominuje klimat typowo górski. Sumy roczne opadów przekraczają 1200mm, najwyższe sumy miesięczne przypadają na lipiec, a najniższe na początek jesieni. Dodatkowo w Beskidzie Śląskim temperatura spada ze wzrostem wysokości – średnio 0.5C na 100m oraz występują tu silne wiatry halne w okresie jesieni i wiosny.

Opady śniegu występują od listopada do kwietnia, przy czym najczęściej pada w styczniu. Na szczytach gór śnieg może zalegać nawet do połowy maja. Maksymalną grubość pokrywy śnieżnej zanotowano w latach 60-tych i wynosiła ona 55 cm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *