Trasa Karwów – Kleczanów

Karwów. Wieś jest domniemanym miejscem (wymienia się też Kargów k. Stopnicy) urodzenia bł. Wincentego Kadłubka (ok. 1150-1223), kronikarza, kapelana i kancelisty na dworze księcia Kazimierza Sprawiedliwego, biskupa krakowskiego w l. 1207-18, następnie cystersa w Jędrzejowie, autora „Kroniki polskiej”, beatyfikowanego w 1764 r. We wsi jego pomnik z 1919 r., źródło uznawane za cudowne i legendarny kamień z odciskami kolan błogosławionego.

WŁOSTÓW

Ośrodek przemysłu cukrowniczego. We wsi wczesnogotycki kościół paraf. św. Jana Chrzciciela, murowany, wzniesiony w 2 poł. XIII w. (prezbiterium), rozbudowany w XIV w. (dobudowa nawy), przebudowany na pocz. XVI w., rozbudowany w 1586 r. (dobudowa kaplicy św. Wojciecha), przebudowany w XVIII w. Wewnątrz resztki polichromii ściennej z XIII-XIV w. Na pd. ścianie kościoła kamienny zegar słoneczny z XVIII w. Murowany pałac Karskich z l. 1854-60, rozbudowany na pocz. XX w. zapewne wg proj. Władysława Marconiego. Ruiny zboru ariańskiego, murowanego, z końca XVI w., przebudowanego w poł. XIX w. Dwie bramy wjazdowe, murowane, z 1 poł. XIX w., z których jedna ozdobiona jest 2 kamiennymi lwami umieszczonymi symetrycznie na kamiennych cokołach. Resztki parku krajobrazowego z XIX w.

Przy drodze w kierunku Sandomierza obelisk w kształcie kolumny wystawiony w okresie międzywojennym przez Michała Karskiego, upamiętniający pobyt we Włostowie w 1918 r. wizytatora papieskiego na Polskę i Litwę Achille Rattiego, późniejszego nuncjusza apostolskiego w Polsce (w l. 1919-21), a w l. 1922-39 papieża (Piusa XI).

5 km na zach. Ublinek. We wsi d. zbór ariański, murowany z kamienia, prostokątny, dwukondygnacjowy, wzniesiony w 1630 r., z herbem Godziemba umieszczonym w portalu.

LIPNIK

Wieś, siedziba urzędu gminy. Murowana szkoła z końca XIX w.

5 km na pn. wsch. wieś Międzygórz. Tu w 1370 r. król Kazimierz Wielki przekazał tutejszy fundowany przez siebie zamek rodowi Zaklików herbu Topór, w których posiadaniu był ok. 100 lat, później własność Niedrzwickich (wtedy przebudowa zamku), a następnie Jawornickich w XVII w. Zachowały się ruiny zamku murowanego z kamienia z 2 poł. XVI w., o regularnym renesansowym układzie, przebudowanego w XVII w. Położony na wyniosłym cyplu nad rz. Opatówką.

7 km na pn. wsch. Dobrocice. We wsi obelisk z popiersiem poety Stanisława Młodożeńca (1895-1959) w miejscu jego domu rodzinnego. Poeta po zakończeniu 1 wojny światowej rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtwórca polskiego futuryzmu, później związany z ruchem ludowym, był autorem słów hymnu ZMW „ Wici ”, współpracował z czasopismami ludowymi. W okresie II wojny światowej przebywał na Bliskim Wschodzie i w Anglii redagując „Gazetę Polską”. Napisał „Kreski i futureski”, „Kwadraty”, „Niedzielę”, „Futuro-gamy i futuro-pejzaże”, „Wiersze wybrane”. Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego dom rodzinny w Dobrocicach rozebrano w latach siedemdziesiątych.

4 km na wsch. Kleczanów. Parafia we wsi istniała wg Długosza już w 990 r. Pierwszy kościół stanął w 1070 r., konsekrowany przez św. Stanisława Biskupa. Obecny kościół paraf. św. św. Katarzyny i Stanisława Biskupa, drewniany, wzniesiono w XVII w. Jest kryty gontem. Wyposażenie wnętrza barokowe i rokokowe. Według legendy w kościele znajduje się odcisk stopy św. Stanisława Biskupa. Drewniana dzwonnica z 1775 r. Sąsiadujące ze wsią lasy kleczanowske były w l. 1942-44 miejscem zbiorowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców. W 1990 r. odkryto tutaj kurhany wczesnośredniowieczne z VIII-IX w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *